Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2)
Ngày 08/01/2019 09:36 | Lượt xem: 165

Mục tiêu điều trị THA cần nắm vững mục tiêu tổng thể của điều trị THA là chọn phương thức điều trị có chứng cứ giảm tối đa nguy cơ lâu dài toàn bộ về bệnh suất, tử suất tim mạch và tử vong chung.

Điều trị:

Mục tiêu điều trị THA cần nắm vững mục tiêu tổng thể của điều trị THA là chọn phương thức điều trị có chứng cứ giảm tối đa nguy cơ lâu dài toàn bộ về bệnh suất, tử suất tim mạch và tử vong chung

Bảng 2.  Mục Tiêu Điều Trị THA ở Người Lớn 

 

Khuyến cáo về điều trị THA của VNHA/VSH đã đưa ra một ngưỡng HA ban đầu cần điều trị thuốc ngay cùng với thay đổi lối sống là HA bình thường cao có nguy cơ tim mạch rất cao, đặc biệt có bệnh mạch vành cần điều trị thuốc ngay, còn THA độ I nếu bệnh nhân có nguy cơ tim mạch trung bình, cao và rất cao đều cần điều trị thuốc ngay. Ở đây có điểm khác biệt với ESC/ESH 2018 bệnh nhân THA độ I nguy cơ trung bình không cần điều trị ngay mà cần thay đổi lối sống 3-6 tháng nếu không kiểm soát mới điều trị thuốc, còn khuyến cáo của Hoa Kỳ tất cả bệnh nhân THA độ II tương ứng độ THA I của ACC/AHA 2014, VNVH/VSH và ESC/ESH 2018 cần điều trị thuốc ngay cùng với THA độ I có bệnh tim mạch hoặc nguy cơ bệnh tim mạch do xơ vữa >10 năm >10%. Khuyến cáo VN cũng thống nhất như khuyến cáo Châu Âu THA độ I nguy cơ thấp không cần điều trị thuôc ngay mà nên thay đổi lối sống 3-6 tháng. THA độ II và độ III cần điều trị thuốc ngay cùng với thay đổi lối sống và đích cần đạt trong vòng từ 2-3 tháng.

Hình 4. Ngưỡng HA Ban Đầu Cần ĐiềuTrị 

 

Ngưỡng THA ở người cao tuổi > 80 tuổi cần dè dặt điều trị hơn chỉ bắt đầu điều trị khi HA >160/90mmHg

Đích HA điều trị cần kiểm soát đạt được chung <140/80mmHg nhưng nếu dung nạp tốt đưa xuống <130/80 mmHg như ACC/AHA 2017

Bảng 3. Khuyến cáo chung về đích điều trị đối với bệnh nhân THA

 

Đích HAPK <130/80 mmHg có thể tương ứng đích HALT 24 giờ <125/75mmHg hay HATN <130/80mmHg. HA đo tự động một mình tại PK không có YBS chứng kiến thường thấp hơn HAPK 5-15mmHg có YBS bên cạnh

Bênh cạnh đích hạ HA chung cần chú ý bảo đảm hạ HA xuống mức thấp an toàn nên cần xem xét ranh giới đích được phân theo hai nhóm tuổi 18-65 tuổi với ranh giới đích HATT 120-130mmHg  và trên >65 tuổi với ranh giới HATT 130-140mmHg còn HATTr chung là 80-70mmHg.

Bảng 4. Ranh giới đích

 

VNHA/VSH và ESC/ESH vẫn khẳng định 5 nhóm thuốc ƯCMC, CTTA, CB, CKCa, LT là năm nhóm thuốc chính điều trị hạ áp có hiệu qủa chứ không loại chẹn bêta không ở trong các nhóm thuốc hàng đầu của ACC/AHA 2017.

Bảng 5  Chiến lược thuốc điều trị THA

 

ƯCMC: ức chế men chuyển ; CTTA: chẹn thụ thể angiotensin II ; CKCa:  chẹn kênh  canxi ; CB: chẹn beta;LT: lợi tiểu; NMCT: nhồi máu cơ tim

Khuyến cáo đặc biệt chú ý vai trò kết hợp thuốc theo tam giác vàng với ƯCMC/CTTA kết hợp với lợi tiểu và chẹn kênh canxi trong một viên cố định liều với 2 hay 3 nhóm thuốc nầy, và đây cũng là chiến lược cốt lõi đơn giản hóa điều trị ngay từ đầu với huyến cáo loại I mức chứng cứ B trong đa số các trường hợp THA để cải thiện sự tuân thủ trong điều trị. Chẹn bêta được cho thêm trong bất kỳ bước nào khi có chỉ định đặc hiệu, lợi tiểu thiazide like như chlorthalidone/indapamide ưu tiên hơn lợi tiểu thiazide .

Hình 5. Chiến Lược Kết Hợp Thuốc

 

Khuyến cáo được lược đồ trong một sơ đồ đơn giản với những hướng điều trị cốt lõi để dễ nhớ vận dụng vào thực hành lâm sàng hàng ngày .

Hình 6. Sơ Đồ Khuyến Cáo điều trị THA VNHA/VSH 2018

 

Điều trị THA bằng dụng cụ chưa đủ chứng cứ an toàn nên chưa khuyến cáo trong điều trị THA

Bảng 6  Khuyến cáo điều trị THA kháng trị và điều trị THA bằng can thiệp dụng cụ

 

Cần chú ý chiến lược cải thiện sự tuân thủ điều trị và chương trình khuyến khích thay đổi lối sống và chăm sóc đối với người có THA.

Nhìn chung có một sự khác biệt trong quan điểm về chẩn đoán và định nghĩa giữa các khuyến cáo nhưng tất cả điều đi đến một đích chung hạ áp <130/80mmHg với bảo đảm theo dõi tính an toàn trong hạ HA ở những bênh nhân nguy cơ tim mạch từ thấp đến trung bình, cao và rất cao để ngăn ngừa các biến cố tim mạch xảy ra trong dự phòng tiên phát và cả dự phòng thứ phát chuỗi bệnh lý tim mạch và thận.

Tóm tắt chuỗi đánh giá chẩn đoán điều trị và theo dõi THA theo các hình và bảng sau:

Hình  7 . Biểu Đồ Chuỗi Đánh Giá Chẩn Đoán Điều Trị THA

 

Bảng 7  Tóm Tắt Ngưỡng HA và Đích HA Cần Điều Trị Thuốc Đối Với Bệnh Nhân THA Chung Và Theo Các Tình Huống Lâm Sàng

 

* ranh giới đích dưới tùy cá nhân hóa; **điều trị ở ngay mức HABT cao nguy cơ rất cao

Theo timmachhoc.vn

PK Đức Tín

 

Print Chia sẽ qua facebook bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua google bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua twitter bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua MySpace bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua LinkedIn bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua stumbleupon bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua icio bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua digg bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua yahoo bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua yahoo bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua yahoo bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2) Chia sẽ qua yahoo bài: Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp của Hội tim mạch/ phân hội tha Việt Nam 2018 có những điểm khác biệt gì so với các khuyến cáo quốc tế Acc/Aha 2017 và Esc/Esh 2018 (P.2)

Tin tức liên quan

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

  • Tôi Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1990. Từ sau khi khám và điều trị tại phòng khám Đức Tín, tôi rất biết ơn Bác Sĩ đã giải thích và chia sẽ về bệnh tình của tôi. Trong suốt thời gian điều trị tại phòng khám tôi được chắm sóc rất tận tình của nhân viên phòng khám. giờ đây bệnh tình của tôi đã được cải thiện theo chiều hướng tốt. Mong phòng khám ngày càng phát triển hơn để có thể cứu được nhiều bệnh nhân.

    Tôi thành thật cảm ơn!. sđt: 0938303275

  • Tôi Huỳnh Thị Mười, sinh năm 1940 đã khám và điều trị tại phòng khám Đức Tín. Tôi rất hài lòng về cách phục vụ và chăm sóc bệnh nhân của phòng khám. Bác Sĩ rất tận tâm giải thích và chia sẻ cùng với bẹnh nhân.

    Tôi Huỳnh Thị Mười xin thành thật cảm ơn!SĐT: 0972868746

  • Theo tôi nhận định PK Đức Tín là nơi cả gia đình tôi đặt niềm tin, hi vọng khi đến khám. Bác sĩ tận tình, chu đáo, hòa nhã với bệnh nhân. Y tá và nhân viên PK lịch sự, vui vẻ, chu đáo. PK sạch sẽ, vô trùng nên tôi rất thích. ĐT: 0949914060.

  • Bác sĩ rất tận tình, chu đáo và Y tá rất dịu dàng, lịch sự, niềm nở với tôi. Phòng khám sạch sẽ, thoải mái, lịch sự. Tôi rất thích PK Đức Tín. Mỗi khi đến khám bệnh tôi rất an tâm. ĐT: 0839820792.

  • Tôi là bệnh nhân, đã tới phòng khám Ths.Bs. Lê Đức Tín. Tôi thấy bác sĩ rất tận tâm chăm sóc bệnh nhân, giải đáp mọi thắc mắc và nhân viên rất tận tình từ nhân viên tiếp tân đến các em xét nghiệm, điều dưỡng. Phòng khám rất sạch sẽ và khang trang. Tôi rất hài lòng. ĐT: 01227880829.

Tìm kiếm
TOP