Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1
Ngày 06/11/2018 09:34 | Lượt xem: 307

Hướng dẫn tóm tắt và đánh giá bằng chứng hữu ích với mục đích hỗ trợ các nhà chuyên môn y tế trong việc lựa chọn các chiến lược quản lý tốt nhất cho bệnh nhân riêng biệt với một điều kiện nhất định. Hướng dẫn và khuyến cáo nên tạo thuận lợi cho việc ra quyết định của các nhà chuyên môn y tế trong thực hành hàng ngày.

Các chữ viết tắt và từ viết tắt

ABPM: Theo dõi huyết áp lưu động

AF: Rung nhĩ

ARVC: Bệnh cơ tim thất phải gây loạn nhịp

ATP: Adenosine triphosphate

AV: Thuộc nhĩ thất

AVID: Nghiên cứu cấy khử rung tim đối loại với Chống loạn nhịp

BBB: block nhánh bó

BNP: B-type natriuretic peptide

BP: Huyết áp

b.p.m.: Nhát bóp / phút

CI: Khoảng tin cậy

CI-CSS: Hội chứng xoang cảnh ức chế tim

CPG: Ủy ban cho Hướng dẫn Thực hành

CRT-D: Điều trị tái đồng bộ tim – Khử rung

CSM: Mát xa xoang cảnh

CSS: hội chứng xoang cảnh

DCM: bệnh cơ tim giãn

DDD-PM: máy tạo nhịp hai buồng

ECG: Điện tâm đồ / ghi điện tâm đồ

ED: Khoa cấp cứu

EEG: Điện não đồ

EFAS: Liên đoàn các Hội Tự trị châu Âu.

EFIM: Liên đoàn Y học Nội khoa Châu Âu

EHRA: Hội Nhịp Tim châu Âu

ENS: Hội Thần kinh châu Âu.

EPS: Nghiên cứu điện sinh lý.

ESC: Hội Tim mạch châu Âu

EUGMS: Liên hiệp Y học Hội Lão kho châu Âu.

EuSEM: Hội Y học Cấp cứu châu Âu.

HBPM: Theo dõi huyết áp tại nhà.

HCM: Bệnh cơ tim phì đại.

HR: Tần số tim.

ICD: Khử rung tim có thể cấy.

ILR: Ghi bằng vi mạch có thể cấy.

ISSUE: Nghiên cứu Quốc tế về Ngất chưa rõ Căn nguyên.

L-DOPA: L-3,4-dihydroxyphenylalanine

LOC: Mất ý thức.

LQTS: Hội chứng QT dài

LVEF: Phân suất tống máu thất trái

MRI: Magnetic resonance imaging

NYHA: Hội Tim New York.

OH: Hạ huyết áp tư thế.

PC-Trial: Nghiên cứu các Thủ pháp ép ngược lý học

PCM:  Thủ pháp ép ngược lý học.

PNES: Co giật tâm lý không phải động kinh

POST: Nghiên cứu ngăn ngừa Ngất.

POTS: Hội chứng nhịp nhanh tư thế

PPS: Giả ngất tâm lý

RCT: Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng

SCD: Đột tử tim

SNRT: Thời gian phục hồi nút xoang

SU: Đơn vị ngất

SUP: Dự án Đơn vị Ngất

SVT: Nhịp nhanh trên thất

TIA: Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua

t.i.d.: 3 lần ngày [Ter in die (three times daily)]

TLOC: Mất ý thực tạm thời

TNG Trinitroglycerin

VA: Rối loạn nhịp thất

VF: Rung thất.

VT: Nhịp nhanh thất

VVS: Ngất cường phế vị

   I. LỜI NÓI ĐẦU

   Hướng dẫn tóm tắt và đánh giá bằng chứng hữu ích với mục đích hỗ trợ các nhà chuyên môn y tế trong việc lựa chọn các chiến lược quản lý tốt nhất cho bệnh nhân riêng biệt với một điều kiện nhất định. Hướng dẫn và khuyến cáo nên tạo thuận lợi cho việc ra quyết định của các nhà chuyên môn y tế trong thực hành hàng ngày. Tuy nhiên, các quyết định cuối cùng liên quan đến bệnh nhân riêng biệt cần được các nhà chuyên môn chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm thực hiện với việc tư vấn cho bệnh nhân và những người chăm sóc khi thích hợp.

   Một số lượng lớn các hướng dẫn đã được ban hành trong những năm gần đây do Hội Tim Mạch châu Âu (ESC), cũng như các Hội và Tổ chức khác. Do tác động đến thực hành lâm sàng, các tiêu chí chất lượng cho việc xây dựng các hướng dẫn đã được thiết lập để đưa ra mọi quyết định minh bạch cho người dùng. Các khuyến cáo để xây dựng và ban hành Hướng dẫn ESC có thể được tìm thấy trên trang web ESC (http://www.escardio.org/guidelines). Các Hướng dẫn của ESC đại diện cho vị trí chính thức của ESC trên một chủ đề nhất định và được cập nhật thường xuyên.

   Các thành viên của Nhóm đặc nhiệm này đã được ESC lựa chọn, bao gồm đại diện từ các nhómdướichuyên ngành có liên quan của ESC, nhằm đại diện cho các nhà chuyên môn tham gia chăm sóc y tế cho bệnh nhân có bệnh lý này. Các chuyên gia được lựa chọn trong lĩnh vực này đã tiến hành đánh giá toàn diện các bằng chứng được công bố để quản lý một trạng thái nhất định theo Ủy ban ESC cho chính sách Hướng dẫn Thực hành (Committee for Practice Guidelines: CPG). Một đánh giá quan trọng của các thủ tục chẩn đoán và điều trị được thực hiện, bao gồm đánh giá tỷ lệ nguy cơ- lợi ích. Mức độ bằng chứng và sức mạnh của các khuyến cáo của các tuy chọn quản lý cụ thể được cân nhắc và phân loại theo quy mô được xác định trước, như được nêu trong Bảng 1 và 2.

   Các chuyên gia soạn thảo và đánh giá đã cung cấp tuyên bố các biểu mẫu quan tâm cho tất cả các mối quan hệ có thể được coi là nguồn xung đột lợi ích thực sự hoặc tiềm năng. Các biểu mẫu này được biên soạn thành một tệp và có thể được tìm thấy trên trangESCweb (http: // www.escardio.org/guidelines). Bất kỳ thay đổi nào trongcác tuyên bố được quan tâm xuất hiện trong quá trình giai đoạn soạn thảođều được thông báo cho ESC và được cập nhật. Nhóm công tác đã nhận được toàn bộ hỗ trợ tài chính từ ESC mà không có bất kỳ sự tham gia nào của ngành y tế.

   ESC CPG giám sát và điều phối việc chuẩn bị Hướng dẫn mới. Ủy ban cũng chịu trách nhiệm về quy trình chứng thực các Nguyên tắc này. Hướng dẫn ESC đượcCPG và các chuyên gia bên ngoàiđánh giá rộng rãi. Sau khi sửa đổi thích hợp các Hướng dẫn được chấp thuận do tất cả các chuyên gia tham gia vào Lực lượng Đặc nhiệm. Tài liệu hoàn thiện được CPG phê duyệt để công bố trên Tạp chí Tim Mạch Châu Âu. Hướng dẫn được phát triển sau khi xem xét cẩn thận kiến thức khoa học và y khoa và bằng chứng có sẵn tại thời điểm theo hẹn.

   Nhiệm vụ phát triển các hướng dẫn của ESC cũng bao gồm việc tạo ra các công cụ giáo dục và các chương trình thực hiện cho các khuyến cáo gồm các phiên bản hướng dẫn bỏ túi, trang tóm tắt, tập tài liệu với các thông điệp cần thiết, thẻ tóm tắt cho người không chuyên và phiên bản điện tử cho các ứng dụng kỹ thuật số (điện thoại thông minh,…). Các phiên bản này được rút gọn và do đó, nếu cần, người ta phải luôn luôn tham khảo phiên bản toàn văn, có sẵn miễn phí thông qua trang web ESC và được lưu trữ trên trang web EHJ. Các Hiệp hội quốc gia của ESC được khuyến khích để xác nhận, dịch và thực hiện tất cả các nguyên tắc ESC. Các chương trình thực hiện là cần thiết vì nó đã được chứng minh kết quả của bệnh có thể bị ảnh hưởng thuận lợi bằng việc áp dụng triệt để các khuyến cáo lâm sàng. Các cuộc điều tra và đăng ký là cần thiết để xác minh thực tế hàng ngày phù hợp với những gì được khuyến cáo trong hướng dẫn, do đó hoàn thành vòng lặp giữa nghiên cứu lâm sàng, viết hướng dẫn, phổ biến và thực hiện chúng vào thực hành lâm sàng. Các chuyên gia y tế được khuyến khích cân nhắc kỹ lưỡng khi thực hiện đánh giá lâm sàng của họ, cũng như trong việc xác định và thực hiện các chiến lược y tế dự phòng, chẩn đoán hoặc điều trị. Tuy nhiên, Các Hướng dẫn của ESC không làm đè lên bất kỳ cách nào mà trách nhiệm cá nhân của các chuyên gia y tế đưa ra quyết định phù hợp và chính xác trong việc xem xét tình trạng sức khỏe của mỗi bệnh nhân và tư vấn với bệnh nhân hoặc người chăm sóc của bệnh nhân khi thích hợp và/hoặc cần thiết. Nhân viên y tế cũng có trách nhiệm xác minh các quy tắc và quy định áp dụng cho thuốc và thiết bị tại thời điểm kê đơn.

            Bảng 1. Class của các khuyến cáo

 Bảng 2 Mức độ bằng chứng

II. HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn đầu tiên của ESC cho điều chỉnh ngất đã được xuất bản vào năm 2001, với các phiên bản tiếp theo với năm 2004 và 2009. Vào tháng 3 năm 2015, ESC CPG đã xem xét có đủ tư liệu mới để biện hộ cho việc đưa ra các hướng dẫn mới. Khía cạnh quan trọng nhất đặc trưng cho tài liệu này là thành phần của Ban Đặc nhiệm, vốn thực sự đa ngành. Bác sĩ tim mạch hình thành một thiểu số của các nhóm hội thảo; các chuyên gia trong y học khẩn cấp, nội khoa và sinh lý học, thần kinh và bệnh tự trị, y học lão khoa, và điều dưỡng bao gồm tất cả các khía cạnh quản lý các hình thức khác nhau của ngất và mất ý thức thoáng qua (TLOC).

            So với các phiên bản trước của các Hướng dẫn này, tài liệu 2018 chứa dữ liệu bổ sung là một phần không thể tách rời. Mặc dù văn bản in chủ yếu nhằm cung cấp các khuyến cáo dựa trên bằng chứng theo các quy tắc chuẩn của ESC, tính năng chỉ dành chotrangweb mới này cho phép mở rộng nội dung thành các vấn đề thực tiễn và nhằm lấp đầy khoảng cách giữa các bằng chứng khoa học có sẵn tốt nhất và nhu cầu phổ biến các khái niệm này thành thực hành lâm sàng ('Chúng ta có kiến thức, chúng ta cần phổ biến'). Nhờ có thêm dữ liệu bổ sung giải thích về các điểm cụ thể được đưa ra, và nhờ Lời khuyên Hướng dẫn Thực hànhcủa trangweb được đưa ra về cách đánh giá bệnh nhân bị mất ý thức (LOC), và cách thực hiện và giải thích các test đúng; bất cứ khi nào có thể, chúng tôi cung cấp các hình vẽ, video, biểu đồ dòng chảy và danh sách kiểm tra.

            Tài liệu hướng đến định hướng bệnh nhân và tập trung vào điều trị, cũng như để giảm nguy cơ tái phát và hậu quả đe dọa tính mạng củangấttái phát. Vì mục đích này, ngay cả khi không có bằng chứng rõ ràng từ các thử nghiệm, chúng tôi đưa ra nhiều lời khuyên nhất có thể về liệu pháp phù hợp nhất dựa trên thực tiễn chuyên môn của các thành viên của Nhóm công tác ('Bệnh nhân của chúng ta tìm kiếm giải pháp, không chỉ giải thích'(Our patients seek solutions, not only explanations’)). Khi có thể, người ta cung cấp các thuật toán điều trị và ra quyết định. Cuối cùng, chúng tôi nhận ra một thách thức lớn trong quản lý ngất là việc giảm nhập viện không phù hợp và sử dụng các xét nghiệm không phù hợp để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.Chúng ta tập trung mạnh vào cáccách thức vàvấn đề về tổ chức ('Chúng ta có kiến thức, chúng ta cần áp dụng nó; (We have the knowledge; we need to apply). Đặc biệt, chúng tôi đề xuất một lộ trình chăm sóc cho việc quản lý bệnh nhân với TLOC từ khi họ đến phòng cấp cứu (ED), và hướng dẫn thực hành về cách thiết lập các phòng khám ngoại trú (các đơn vị ngất) nhằm giảm nhập viện, bỏ qua chẩn đoán và chẩn đoán không chính xác, cũng như chi phí.

* Có gì mới trong soạn thảo 2018?

Những thay đổi trong các khuyến cáo được đưa ra trong phiên bản 2018 so với phiên bản năm 2009, các khuyến cáo mới và các khái niệm mới / sửa đổi quan trọng nhất được tóm tắt trong Hình 1.

Hình 1:Có gì mới trong Hướng dẫn ngất năm 2018?AA = chống loạn nhịp; AF = rung nhĩ; ARVC = bệnh cơ tim tâm thất phải gây loạn nhịp; CSM = Xoa xoang cảnh; ECG = điện tâm đồ; ED = bộ phận cấp cứu; LVEF = phân số tống máu thất trái; EPS = nghiên cứu điện sinh lý; HCM = bệnh cơ tim phì đại; ICD = máy khử rung tim có thể cấy; ILR = máy ghi vi mạch có thể cấy; OH = hạ huyết áp thế đứng; PCM = thao tác cản áp lực lý học; POTS = hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng; PPS = giả ngất tâm lý; SNRT = thời gian phục hồi nút xoang; SU = đơn vị ngất; SVT = nhịp tim nhanh trên thất; VT = nhịp nhanh thất.    

Theo timmachhoc.vn

PK Đức Tín

Print Chia sẽ qua facebook bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua google bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua twitter bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua MySpace bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua LinkedIn bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua stumbleupon bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua icio bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua digg bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua yahoo bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua yahoo bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua yahoo bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1 Chia sẽ qua yahoo bài: Tóm tắt hướng dẫn chẩn đoán và điều chỉnh ngất của ESC năm 2018 - P1

Tin tức liên quan

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

  • Tôi Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1990. Từ sau khi khám và điều trị tại phòng khám Đức Tín, tôi rất biết ơn Bác Sĩ đã giải thích và chia sẽ về bệnh tình của tôi. Trong suốt thời gian điều trị tại phòng khám tôi được chắm sóc rất tận tình của nhân viên phòng khám. giờ đây bệnh tình của tôi đã được cải thiện theo chiều hướng tốt. Mong phòng khám ngày càng phát triển hơn để có thể cứu được nhiều bệnh nhân.

    Tôi thành thật cảm ơn!. sđt: 0938303275

  • Tôi Huỳnh Thị Mười, sinh năm 1940 đã khám và điều trị tại phòng khám Đức Tín. Tôi rất hài lòng về cách phục vụ và chăm sóc bệnh nhân của phòng khám. Bác Sĩ rất tận tâm giải thích và chia sẻ cùng với bẹnh nhân.

    Tôi Huỳnh Thị Mười xin thành thật cảm ơn!SĐT: 0972868746

  • Theo tôi nhận định PK Đức Tín là nơi cả gia đình tôi đặt niềm tin, hi vọng khi đến khám. Bác sĩ tận tình, chu đáo, hòa nhã với bệnh nhân. Y tá và nhân viên PK lịch sự, vui vẻ, chu đáo. PK sạch sẽ, vô trùng nên tôi rất thích. ĐT: 0949914060.

  • Bác sĩ rất tận tình, chu đáo và Y tá rất dịu dàng, lịch sự, niềm nở với tôi. Phòng khám sạch sẽ, thoải mái, lịch sự. Tôi rất thích PK Đức Tín. Mỗi khi đến khám bệnh tôi rất an tâm. ĐT: 0839820792.

  • Tôi là bệnh nhân, đã tới phòng khám Ths.Bs. Lê Đức Tín. Tôi thấy bác sĩ rất tận tâm chăm sóc bệnh nhân, giải đáp mọi thắc mắc và nhân viên rất tận tình từ nhân viên tiếp tân đến các em xét nghiệm, điều dưỡng. Phòng khám rất sạch sẽ và khang trang. Tôi rất hài lòng. ĐT: 01227880829.

Tìm kiếm
TOP